เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 

กลับหน้าหลักเว็บบอร์ด

 
หัวข้อกระทู้
เริ่มโดย
อ่าน
ตอบ
โพสเมื่อ
     
  โครงการเสริมสร้างวินัยในตนเองของนักเรียน โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาครูสู่กระบวนการสอนคิดวิเคราะห์ ...............
รายงานการส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนบ้านคำจำปา
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
รายงานผลการอ่านออกเสียง โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ภาษาไทย ป.1
การประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
รายงานการประเมินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ปลอดภัยไว้ก่อน กลุ่มสาระ
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างงานองค์ประกอบศิลป์ สาระทัศนศิลป์ กลุ่มสาร
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเปลี่ยนรูปสระ
การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี
การศึกษาความสามารถในการอ่านและสะกดคำภาษาไทยของนักเรียนที่มีปัญหา
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านคำปะกั้ง
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั
รายงานการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดมหัศจรรย์ยางพารา กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี/นายอเ
รายงานพัฒนาและผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระศิลปะ เรื่องงานปั้นดินเยื่อกระดาษ ชั้นประ
การพัฒนาทักษะทัศนะศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาแบบฝึกทักษะเซปักตะกร้อ ช่วงชั้นที่ 3
การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว23101
การพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้
รายงานการศึกษาผลของการใช้แบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาการคูณ ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์
รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกทักษะการบวก เรื่อง การบวกจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000
การศึกษาวิธีการคิดทางคณิตศาสตร์ในกระบวนกลุ่มย่อยโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการแก้ปัญหาคณิตศาสต
รายงานการสร้างและผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ สาระการเรียนรู้
รายงานการใช้ชุดการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก
ลักษณะพันธุกรรม 1
รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองหลวง

[หน้าก่อนคือหน้าที่ 4] กำลังแสดงหน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 6] 1 2 3 4 5 6 7 8
ผอ.สุวัฒน์ กัติยบุตร
ผอ.สุวัฒน์ กัติยบุตร
นายธีระวัฒน์ ฐาตุจิรางค์กุล
นายอนิรุท ศรีสมบูรณ์
ฐาปนีย์ ศรีสุจันทร์
นายวชิราวุธ บัวแพง
ไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์
นายวิรัช โพนพุทธ
นายสุภี นะธิศรี
ครูเสริมสุข แก้วมณี โรงเรีย
นายวิชัย โนนทิง
นายสมัย กุตระแสง
สถิตย์ ภูชาดึก
นายสังข์ ปาณศรี
นายอเล็กส์ ณ อุบล
นางสาวรุจิกาญจน์ โคตะวงษ์
นายวสันต์ แก้วมณี
นางวิลาวรรณ์ พัฒนจักร
นางสมศรี ฤทธิ์เจริญ
ประเสริฐศักดิ์ การินทร์
นางปาจรีย์ นิคมภักดิ์
sadsa@df
นางปาจรีย์ นิคมภักดิ์
นันทนิตย์ วรศักดิ์ธำรง
ตองอ่อน สุจริตปราโมทย์
นายสุพจน์ ศรีคลังไพร ตำแหน่ง
สุดารัตน์ ฮัดซัน
นายจักรพงษ์ เบ้ารักษา
นางธัญญลักษณ์ อ้วนแก้ว
นายธนศิริ จางจันทร์
809
433
230
806
908
381
342
341
536
561
825
363
837
1219
498
438
434
604
422
1427
604
534
481
248
472
437
484
914
612
424
80
6
10
116
113
11
8
7
38
29
45
10
113
115
34
7
6
13
69
96
38
6
11
11
32
39
9
2
86
13
28 ส.ค. 2552
28 ส.ค. 2552
28 ส.ค. 2552
26 ส.ค. 2552
30 ก.ค. 2552
29 ก.ค. 2552
22 ก.ค. 2552
20 ก.ค. 2552
20 ก.ค. 2552
19 ก.ค. 2552
18 ก.ค. 2552
13 ก.ค. 2552
27 พ.ค. 2552
27 พ.ค. 2552
19 พ.ค. 2552
2 พ.ค. 2552
28 เม.ย. 2552
23 เม.ย. 2552
23 เม.ย. 2552
23 เม.ย. 2552
21 เม.ย. 2552
20 เม.ย. 2552
18 เม.ย. 2552
18 เม.ย. 2552
12 เม.ย. 2552
9 เม.ย. 2552
8 เม.ย. 2552
2 เม.ย. 2555
12 ก.พ. 2552
31 มี.ค. 2552
หัวข้อกระทู้
เริ่มโดย
อ่าน
ตอบ
โพสเมื่อ

หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ ict@nongkhai2.org
และ MSN :: sumphan214@hotmail.com หรือกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ สพท.หนองคาย เขต 2 โดยด่วนครับ