เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 

กลับหน้าหลักเว็บบอร์ด

 
หัวข้อกระทู้
เริ่มโดย
อ่าน
ตอบ
โพสเมื่อ
     
  การพัฒนาครูเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม อำเภอเฝ้าไร่ฯ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศ
รายงานการพัฒนาครูในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการ
รายงานการพัฒนาและผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูทางด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย ปี
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดการละเล่นพื้นบ้านไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ชั้น
การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยใช้หนังสือประกอบการละเล่นพื้นบ้านไทยสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่
การพัฒนาทักษะการเขียนคำที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป วิชาสังคมศึกษา ส 32101ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
การพัฒนาชุดการสอนแบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ เทคนิค STAD เรื่องพลเมืองดีตามวิถี ประชาธิปไตย ของนัก
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อโปรแกรม จีเอสพี เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์(เส้นตรง) กลุ่มสาระ
การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การละเล่นพื้นบ้านไทย สำหรับเด็กปฐมวัย อนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอน
การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนอง
รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายงานการประเมินผลโครงการการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดบง สังกัดสำนักงาน
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ
รายงานการประเมินโครงการพัฒนางานบริหารวิชาการ โรงเรียนเซิมพิทยาคม
ขอความอนุเคราะห์ขอแผนการสอนของครูสอนวิชาสังคม
นำเสนอเอกสารประกอบการเรียนประวัติสาสตร์ท้องถิ่นเมืองโพนพิสัย
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและ ร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึก
โหลดฟอร์มการประเมินครูผู้ช่วยได้ที่ไหนเอ่ย ช่วยที
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน (เน้นกระบวนการคิด) วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.1 เรื่องจำนวนเต็ม
รายงานผลการใช้บทเรียนแบบโปรแกรม (เน้นกระบวนการคิด) เรื่อง เซตและการให้เหตุผล
รายงานการใช้ชุดฝึกประกอบการเรียนรู้ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่องการผลิตชั้นวางของอเนกประสงค
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะกิจกรรมลูกเสือสามัญ หลักสูตรลูกเสือโท ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

[หน้าก่อนคือหน้าที่ 2] กำลังแสดงหน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8 หน้า [หน้าถัดไปคือหน้าที่ 4] 1 2 3 4 5 6 7 8
นายนิพนธ์ ป้องโกเซ
สุชาดา จันทร์แพง
นางอรอุมา บวรศักดิ์
นางสุจิตรา ป้องเกโซ
นายศิลป์ธนู คันทะภูมิ
นายรุ่งอรุณ ป้องกัน
นางมลิวัลย์ กองทิพย์
นางรวิกานต์ งามชัด
นางเพ็ญสวัสดิ์ ฝ่ายชาวนา
นางกัลยาณี สมภักดี
นางอำพร มงคล
นางคำปุน ธีระสาร
นางฐานะมาศ รัตน์รองใต้
นางวิไลลักษณ์ ภูแต้มนิล
นางเพ็ญฬภัทร์ ดีแก่นทราย
นางกัลยาณี สมภักดี
นายจิตติพงษ์ กาติวงศ์
นางจารุวรรณ มีธรรม
นายวราธร บวรศักดิ์
นางวรรณภา ต่อติด
นายวิโรจน์ ศิลาคม
บ้าบอล
ณัฐปคัลภ์
สุชาดา จันทร์แพง
ผู้น้อย
นางบัวพิศ ภักดีวุฒิ
นายสุธินันท์ ภักดีวุฒิ
นางกัลยา ทุ่งลา
นายเจริญ แดงเจริญ
ณัฏฐา มงคลมณีสวัสดิ์
875
719
889
1181
1622
884
1564
730
1200
1396
584
953
637
535
333
967
505
644
850
1373
539
539
520
997
738
887
10883
432
523
510
50
46
13
127
137
67
67
6
35
50
20
46
25
15
17
110
22
46
1
57
18
10
15
87
64
115
239
81
15
32
3 ต.ค. 2554
3 ต.ค. 2554
2 ธ.ค. 2553
14 ก.พ. 2554
18 ก.ย. 2553
4 ก.ย. 2553
4 ส.ค. 2553
23 พ.ค. 2554
30 ก.ค. 2553
5 พ.ค. 2553
3 เม.ย. 2553
10 ก.พ. 2553
17 มี.ค. 2553
16 มี.ค. 2553
16 มี.ค. 2553
15 มี.ค. 2553
14 มี.ค. 2553
14 มี.ค. 2553
8 มี.ค. 2555
13 ม.ค. 2553
24 ก.พ. 2553
18 พ.ย. 2552
16 พ.ย. 2552
6 พ.ย. 2552
4 พ.ย. 2552
16 ต.ค. 2552
16 ต.ค. 2552
15 ต.ค. 2552
15 ต.ค. 2552
11 ต.ค. 2552
หัวข้อกระทู้
เริ่มโดย
อ่าน
ตอบ
โพสเมื่อ

หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ ict@nongkhai2.org
และ MSN :: sumphan214@hotmail.com หรือกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ สพท.หนองคาย เขต 2 โดยด่วนครับ