เว็บไซต์สอบครูผู้ช่วย 2/2558

เว็บไซต์สอบครูผู้ช่วย 2/2558

http://qual55p.otepc.go.th/menu.php

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/58

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

ไฟล์ประกาศ
http://emis.nongkhai2.go.th/webarea/web2014/kro_2_58.pdf
หรือ
https://drive.google.com/file/d/0B7cVvvLBmToRQTU2YmoyTy1oRUE/view?pli=1

แนะนำโรงเรียนที่ใช้เป็นสถานที่สอบแข่งขันครูผู้ช่วย 2/58 วันที่ 10-12 ตุลาคม 2558

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

ไม่อนุญาตให้นำรถเข้าจอดภายในโรงเรียนที่เป็นหน่วยสอบ
แจ้งผู้เข้าสอบครูผู้ช่วย 2/58 ทุกท่าน โรงเรียนที่เป็นหน่วยสอบจะไม่อนุญาตให้นำรถยนต์เข้าไปจอดภายในโรงเรียน จึงขอให้ท่านเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่จอดรถไว้ล่วงหน้า และเดินทางมาก่อนเวลาเพื่อเข้าสอบทันตามกำหนด

สำหรับผู้เข้าสอบที่โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สามารถนำรถยนต์เข้ามาจอดภายในบริเวณ สพป.หนองคาย เขต 2 ได้เนื่องจากอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม)

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 (เพิ่มเติม) [ 1 ตุลาคม 2558 ]

ประกาศ
บัญชีผู้มีสิทธิ์สอบ (เพิ่มเติม)
บัญชีผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ
คณิตศาสตร์ ห้องสอบสัมภาษณ์
คอมพิวเตอร์ ห้องสอบสัมภาษณ์
ปฐมวัย ห้องสอบสัมภาษณ์
ประถมศึกษา ห้องสอบสัมภาษณ์
พลศึกษา ห้องสอบสัมภาษณ์
ภาษาไทย ห้องสอบสัมภาษณ์
ภาษาอังกฤษ ห้องสอบสัมภาษณ์
วิทยาศาสตร์ ห้องสอบสัมภาษณ์
สังคมศึกษา ห้องสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 
หมายเหตุ กรณีผู้ไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขันเนื่องจาก ก.ค.ศ.ไม่รับรองคุณวุฒิ หากยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนให้นำเอกสารหลักฐานที่แสดงว่า ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาแสดงภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 เพื่อประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพิ่มเติมต่อไป

(ประกาศ ณ วันที่ 25/09/2558) 
ข้อมูลเพิ่มเติม http://emis.nongkhai2.go.th/webarea/web2014/news_pr.php?ID_New=3912

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย 2/2558

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558 

 • รับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 - 20 กันยายน 2558 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 • สถานที่รับสมัคร : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถทศึกษาหนองคาย เขต 2 ถนนหนองคาย-บึงกาฬ ตำบลจุมพล อำเภอโนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2558
 • สอบ ภาค ก : วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2558
 • สอบ ภาค ข : วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558
 • สอบ ภาค ค : วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558
 • ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2558

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่ม โทร 0 4247 1934 - 5 ต่อ 18 , 11  โทรสาร 0 4247 1310

 • ประกาศรับสมัครสอบ (หนองคาย 2)
  มาตรการป้องกันฯ
  หนังสือนำส่ง (ต่างเขตฯ)
  มาตรการป้องกันฯ สพฐ.

ติดต่อ สพป.หนองคาย เขต 2

หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงานที่สำคัญ

ที่ตั้ง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2   
เลขที่ 444 หมู่ที่ 2 ถนนโพนพิสัย-ปากคาด  บ้านจอมนาง ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  43120  
e-mail:: web@nongkhai2.moe.go.th
 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4247 1934-5 โทรสาร 0 4247 1310 

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

กลุ่ม/กลุ่มงาน
หมายเลขภายใน
กลุ่มอำนวยการ
0  , 11
- กลุ่มงานประชาสัมพันธ์   
0  , 11
- กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
0  , 11
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์      
16
กลุ่มนโยบายและแผน      
17
กลุ่มบริหารงานบุคคล    
18
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา        
20
กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล       
22
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
22
หน่วยตรวจสอบภายใน
14

ปฏิทินงาน กิจกรรม สพป.หนองคาย เขต 2


หน้าเว็บย่อย (1): แผนที่ สพป.หนองคาย เขต 2
Comments